ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ РАБОТА С ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ

1. Декларация за поверителност при работа с доставчици – Изтегли от тук (pdf)

1. Декларация за поверителност при работа с клиенти – Изтегли от тук (pdf)