Сертификати

ISO 9001

OHSAS

Изтегли „Декларация на Ръководството на „Завод за Оптика“ АД за политика, и цели при безопасност, и здраве при работа“ (файл в PDF формат) – изтегли от тук.

Изтегли „Декларация на Ръководството на „Завод за Оптика“ АД за политиката и целите по качество“ (файл в PDF формат) – изтегли от тук.