Слепване и монтаж

ЗЗО предлага финишно слепване на оптични елементи в оптични групи:
– ахромати (achromats)
– triplets.
– prism groups.
– lens and prism groups.
Използват се висококачествени оптични лепила
При слепването оптичните компоненти се позиционират прецизно един спрямо друг чрез колиматори (collimator) in transmitted light и автоколиматори (autocollimator) in reflected light for perfect. Специална технология на втвърдяване на лепилото осигурява слепване без напрежения и деформации на оптичните повърхности.
ЗО изпълнява поръчки на клиенти по зададени спецификации за оптикомеханични възли и уреди като обективи, окуляри, zoom oculars, кондензори (condensors), проекционни системи.
Произвежда се прецизна механика с черна оксидация и лакови покрития за интегриране на оптичните елементи с високо качество в оптикомеханични възли.
ЗО оказва подкрепа на клиентите в дизайна на сборки и изделия.
Предлага се тестване на оптомеханичните сборки по спецификация на клиента.

Свържете се с нас относно процес "Слепване и монтаж"

Нашият e-mail

pfo@opticoel.com

Терефон

+359 357 62156

Работно време

Mon-Fri : 08:30-17:00