Призми и плоска оптика

Завод за Оптика има дългогодишни традиции в производството на плоска оптика и призми.

Диапазонът на произвежданите продукти е много разнообразен.

Плоски елементи (flat elements):
– пластини (прозорци) с диаметри от 3мм до 200мм.
– оптични филтри от цветни стъкла на Schott с кръгла и правоъгълна форма с размери по запитване на клиента.
– огледала с кръгла и произволна форма със защитени метални високоотражателни диелектрични покрития в спектрални диапазони и по запитване.
– клинове (wedges) с кръгла и правоъгълна форма от оптични стъкла.
– клинове – филтри (wedge filter) от цветни оптични стъкла.

Призми:
– правоъгълни 90 градуса призми (RA prisms) с размери от 3мм до 100мм ±3 arc sec
– призми с покрив (Roof prisms), точност на ъгъла на покрива 90 градуса
±3 arc sec
– пента призми (Penta prisms
– Дове призми (Dove prisms).
– призми с произволна форма с 4 и повече полирани страни по запитване на клиента.
– слепени призмени групи (cemented prism groups).
– микропризми по запитване на клиента.

Типични толеранси на изпълнение по ISO 10110:
– отклонение от плоската форма (flatness) до lambda /10.
– чистота на полиране Scratch / Dig = 60-40 и възможност до S/D=10-5 по запитване на клиента по MIL 13830A.
– паралелелизъм 1 минута с възможност до 3-5секунди по запитване.
– толеранси на ъглите на призмите и пирамидалност 1 минута и по-добро.
– черно лакиране на неполираните страни.

Предлагаме различни антирефлексни и отражателни покрития за всички видове призми. Осъществява се пълен и извадков качествен контрол на всички етапи от производствения процес.

Свържете се с нас относно "Призми и плоска оптика"

Нашият e-mail

pfo@opticoel.com

Телефон

+359 357 62156