Предварителна обработка

Предварителната обработка на оптичното стъкло от блок позволява производството на оптичните елементи да бъде извършено в един цял производствен цикъл – от суровия материал до напълно готовия оптичен елемент.

Завод за Оптика разполага с необходимото оборудване да разрязва блоково стъкло, да разпробива заготовки с кръгла форма, да окръгля шайби до зададен диаметър, да фрезова сферични радиуси за получаването на заготовки за лещи, огледала, плоски прозорци с кръгла форма. Допълнителна профилна обработка се използва за заготовки с квадратна или произволна форма. Специализирано оборудване се използва за фрезоване на призмени заготовки с висока точност на ъглите. Диапазонът на обработваните размери в диаметър е до 300мм, за линейни размери – до 250мм.

Използват се диамантени инструменти и технологии, позволяващи постигането на високи точности и тесни толеранси на обработваните размери.

Свържете се с нас относно процес "Предварителна обработка"

Нашата електронна поща

pfo@opticoel.com

Телефон

+359 357 62156