Сертификати

ISO 9001

OHSAS

Изтегли “Декларация на Ръководството на “Завод за Оптика” АД за политика, и цели при безопасност, и здраве при работа” (файл в PDF формат) – изтегли от тук.

Изтегли “Декларация на Ръководството на “Завод за Оптика” АД за политиката и целите по качество” (файл в PDF формат) – изтегли от тук.