Оптични скали

Завод за Оптика регулярно произвежда оптични скали за наблюдателни уреди и прицели.
Технологичният процес е фотолитографски метод за нанасяне на избображениe (reticle patterns) върху подложки от стъкло (glass substrates).

Типичните спецификации са:
– etched patterns and filled with Тi02 оr ZnO2 and color paint on transparent background, line width 10 +/-3microns or upon customer request .
– Chromium evaporated patterns on transparent background, line width 6 +/-1microns or upon customer request.
– Non transparent chromium background and etched patterns, line width 6 +/-1microns or upon customer request.
– distance tolerances between patterns up to +/- 2microns.
– positioning the center of the reticle with respect to outside dimensions 0,1mm.
– optional AR coatings applied over the side of the reticle.

Свържете се с нас относно "Оптични скали"

Нашият e-mail

pfo@opticoel.com

Телефон

+359 357 62156