2018

 • Пресертификация ISO 9001:2015

2017

 • Инвестиции

  Открит е нов цех за производство на прецизни оптични продукти от кристалически материали, работещи в инфрачервения спектър. Фирмата предлага затворен технологичен процес на производство и контрол на качество с модерно и ново оборудване от водещи световни производители

2012

 • Инвестиции

  „Завод за оптика“АД инвестира в производството на иновативни продукти, обективи за цифрови камери с високи технологични, експлоатационни и пазарни качества.

2010

 • Инвестиции

  Модернизирана и подобрена е производствената база чрез закупуване на нови високопроизводителни машини последно поколение аналитично оборудване. Оптимизирана е производителността на фирмата. Стартира производството на нови за продуктовата листа на дружеството изделия – високоточни оптични компоненти от химически- и термо-неустойчиви оптични стъкла и кристали

2009

 • Инвестиции

  Предприятието повишава своята конкуретноспособност чрез закупуване на най-модерната в страната нова вакуумна система за нанасяне на тънки оптични покрития.

2008

 • Внедряване на сертификати

  “Завод за оптика”АД внедрява интегрирана система за управление на система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и система за управление на Безопасни и Здравословни Условия на Труд съгласно международния стандарт OHSAS 18001:2007.

2001

 • Сертификат за качество

  „Завод за оптика”АД получава сертификат ISO 9001:2000

2000

 • Самостоятелно дружество

  „Завод за оптика”АД става самостоятелно търговско дружество, съгласно Търговския закон на Република България

1990

 • Образуване

  Образуван е „Завод за оптика” в рамките на „Оптикоелектрон” обединяващ традициите на оптичното производство до този момент.

1972

 • Първи оптични специалисти

  Подготвени са първите специалисти по оптика, получили образованието си в Института за точна механика и оптика Сант Петербург

1971

 • Създаден е цех за оптично производство

  Създаден е цех за оптично производство на лещи за очила и лупи за четен в рамките „Оптикоелектронен завод”