Слепване и монтаж

Завод за Оптика предлага финишно слепване на оптични елементи в оптични групи:
– ахромати (achromats)
– triplets.
– prism groups.
– lens and prism groups.
Използват се висококачествени оптични лепила

При слепването оптичните компоненти се позиционират прецизно един спрямо друг чрез колиматори (collimator) in transmitted light и автоколиматори (autocollimator) in reflected light for perfect. Специална технология на втвърдяване на лепилото осигурява слепване без напрежения и деформации на оптичните повърхности.

Завод за Оптика изпълнява поръчки на клиенти по зададени спецификации за оптикомеханични възли и уреди като обективи, окуляри, zoom oculars, кондензори (condensors), проекционни системи.

Произвежда се прецизна механика с черна оксидация и лакови покрития за интегриране на оптичните елементи с високо качество в оптикомеханични възли.

Завод за Оптика оказва подкрепа на клиентите в дизайна на сборки и изделия.

Предлага се тестване на оптомеханичните сборки по спецификация на клиента.

Свържете се с нас относно процес "Слепване и монтаж"

Нашият e-mail

pfo@opticoel.com

Терефон

+359 357 62156